Święty Grzegorzu – Patronie naszej Parafii, Twoje Imię /Grzegorz–gregorios/ oznacza Gorliwy, Czujny, Czuwający. Całe twoje życie wypełnione było gorliwym poszukiwaniem Prawdy, gorliwą modlitwą i gorliwą pracą. Czuwałeś dniem i nocą w postach i na modlitwie – by poznać Wolę Stwórcy i Ją wypełnić. Czuwałeś, by Prawda Ewangelii kierowała twoimi myślami, pragnieniami i uczynkami.

Kiedy Bóg powołał Cię na Pasterza całego Kościoła, nazwałeś siebie „Sługą Sług Bożych” /Servus servorum Dei/. Twoja dobroć i mądrość przyciągała ludzi do Boga, Któremu z czystym sercem gorliwie służyłeś. Uczyłeś, w każdym człowieku dostrzegać Oblicze Chrystusa. Chciałeś, by Kościół Liturgią i uczynkami miłosiernymi wobec żyjących i zmarłych objawiał światu Miłość Boga.

Święty nasz Patronie, prosimy Cię – abyś swoim wstawiennictwem wyjednał u Boga naszej Parafii, naszym Rodzinom i każdemu z nas, łaskę wiernego naśladowania Twoich cnót. Dar gorliwości w modlitwie i oddawaniu Chwały Bogu, przez uczynki Miłosierne wobec bliźnich. Umiejętność czuwania i czujności, by nie ulec pokusom złego ducha. By i nasze życie, - jak Twoje, każdego dnia wydawało owoce uwielbienia Boga, Chwały Jego Kościoła  i dobra bliźnich. Bądź przy nas w chwilach pomyślności i w dniach doświadczeń. Prowadź nas po ziemskich drogach do Niebieskiej Ojczyzny. Amen.

   
© Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego