Ogłoszenia Parafialne     22 kwiecień 2018

 1. IV Niedziela Wielkanocy Jezusa - Dobrego Pasterza. Jezus jest DOBRYM PASTERZEM bo poświęcił swoje życie, aby uwolnić nas od grzechów i śmierci, by dać nam Nowe-Szczęśliwe-Wieczne Życie. Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Modlitwą o ofiarami wspieramy Seminarium.
 2. W Liturgii tego tygodnia czcimy:

Poniedziałek – Św. Wojciecha

Środa – Św. Marka Ewangelisty

 1. We Wtorek Młodzież naszej Parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania w Kościele w Przeczycy o godz. 15:30 Dziekujemy Kandydatom i ich Rodzicom za Ofiarę na Wiadro na Wodę Święconą.  Zachęcam,  Rodziny w których Młodzież przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania, do wspólnego Pacierza dołączyły Modlitwę Hymnem do Ducha Świętego.
 2. Proszę także o należyte przygotowanie do Egzaminu Uczniów Klas II Gimnazjum 14 V  i kl VII  15 V. Niech Rodzice Sprawdzą ich wiedzę.
 3. Piątek – 17:50 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 18:00 Msza Święta i Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego.
 4. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła a w tym tygodniu prosimy: Sylwia Trznadel, Stanisława Kurcz, Zofia Chłopek.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą Niedzielę za Ogrzewanie Kościoła.
 6. Zapowiedzi Przedślubne:

Anna Pypeć  córka Marka i Urszuli Gromadzkiej  zam. Jaworze G.  

Roman Kos syn Józefa i Teresy Ryczek zam. Wadowice Górn.

Sylwia Hołowicka córka Adama i Lucyny Pociask zam. Gorzejowa

Łukasz Kośiński syn Krzysztofa i Krystyny Żurek zam. Pustków

 

 

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

WTOREK 24 KWIECIEŃ 2018

GODZ. 15:30 W PRZECZYCY

 

     I Komunia Święta

      Dzieci z III klas Szkoły Podstawowej

      20 maja 2018 r. o godz. 11:00. 

 

 SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO stoi u początków wiary. Przez niego człowiek uroczyście rozpoczyna swoją więź z Chrystusem. Stanowi on nie tylko wybór Jezusa jako Zbawiciela, ale i zobowiązanie do kierowania się Jego Ewangelią w codziennym życiu. Wówczas Prowadzi do uświęcenia na ziemi i zbawienia po śmierci. Wszystko w myśl obietnicy Mesjasza: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16).

 Proboszcz ma prawo do udzielania Chrztu Świętego Dzieciom, których Rodzice mieszkają w Parafii.

 Celebracja chrztu w naszej parafii ma miejsce:

 • zwyczajowo na Mszy Świętej o g. 10 w:

- pierwszą niedzielę miesiąca

- drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 • z ważnej przyczyny i po wcześniejszym uzgodnieniu w innym terminie

Zgłoszenie zamiaru chrztu dziecka należy dokonać w kancelarii parafialnej. Czyni to osobiście jedno z rodziców.

Przedstawia wówczas następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • akt ślubu kościelnego rodziców
 • zgoda na chrzest ze swojej parafii, czyli z miejsca zamieszkania, a nie zameldowania (jeśli żadne z rodziców aktualnie nie mieszka w naszej parafii)
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko oraz dokładny adres)
 • potwierdzenie z parafii, iż dana osoba może być ojcem bądź matką chrzestną (jeśli nie mieszka aktualnie w naszej parafii).

Rodzicem chrzestnym może zostać:

 • katolik
 • osoba, która przyjęła bierzmowanie
 • ma ukończone 16 lat
 • praktykuje wiarę w Chrystusa w życiu
 • nie mogą zaś pełnić tej funkcji: niepraktykujący, dający publiczne zgorszenie oraz pozostający w związkach niesakramentalnych.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA jest fundamentem miłości kobiety i mężczyzny. Miłość ludzka, choć wydobywa z człowieka to, co najszlachetniejsze, naznaczona pozostaje słabością tegoż człowieka. Wierzący, nie ufając zatem we własne siły, zawierzają przez ten sakrament swoje wspólne życie Chrystusowi. Zapraszają Go, by uczestniczył w ich życiu. Staje się On przez to nie tylko dawcą błogosławieństwa, ale i oparciem jak miłować.

Proboszcz Parafii ma Prawo do przeprowadzenia Rozmów  i spisania Protokołu Przedmałżeńskiego wobec osób AKTUALNIE MIESZKAJĄCYCH na terenie Parafii.

Mieszkający dłużej niż pół roku poza parafią zgłaszają się do parafii aktualnego zamieszkania i tam proszą o Spisanie Protokołu Przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Tamtejszy Proboszcz przesyła dokumenty do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie a ta dostarcza delegację do Udzielenia Sakramentu Małżeństwa miejscowemu Proboszczowi.

Celebracja sakramentu małżeństwa w naszej parafii ma miejsce:

- sobota z wyjątkiem czasu Wielkiego Postu i Adwentu

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dokonuje się zasadniczo w ciągu dwóch spotkań duszpasterskich. Odbywają się one w kancelarii w umówionym wcześniej terminie. Zawsze  wymagają następujących dokumentów:

·            I rozmowa przedślubna (nie później niż trzy miesiące przed ślubem):

- dowód osobisty

- akt chrztu i bierzmowania (jeśli narzeczony/a nie przyjęli ich w naszej parafii)

- świadectwo kursu przedmałżeńskiego

- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

 

·           II rozmowa przedślubna (nie później niż tydzień przed ślubem):

- zapowiedzi przedślubne

- świadectwo z poradni życia rodzinnego

- świadectwo z dnia skupienia dla narzeczonych

- akt ślubu cywilnego lub zaświadczenie konkordatowe z USC

- dane świadków (imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania)

- dane asystującego kapłana, gdyby nie był to nasz aktualny duszpasterz w parafii (imię i nazwisko oraz bieżąca funkcja jaką pełni z pełną nazwą placówki)

Dalszy ciąg przygotowań do zawarcia małżeństwa, po pierwszej rozmowie przedślubnej a przed drugą, obejmuje:

 • poradnia życia rodzinnego:

- dowolnie wybrana

- należy mieć skierowanie od duszpasterza z pierwszej rozmowy przedślubnej

- obowiązkowa obecność obojga narzeczonych

Spotkania na spisanie Protokołu Przedmałżeńskiego  /około godziny/ należy planować poza okresem Spowiedzi Przedświątecznych, I Piątków i Okresu Kolędowego.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH jest dla Ludzi Chorych-ŻYWYCH. NIE ZWLEKAJMY NA CHWILE, GDY CHORY TRACI ŚWIADOMOŚĆ..... ZMARŁYM NIE UDZIELA SIĘ SAKRAMENTÓW. OSOBA GINĄCA NAGLE, W WYPADKU, ....ZAWAŁ...DO GODZINY, nie później.

 

Do zapisania pogrzebu konieczny jest Akt Zgonu.

 

         BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1.    Wznoszę swe oczy ku górom, skąd

Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

2.     Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,

By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,

Nowe życie tchnąć!

Ref.      Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3.      Gdyby nam Pan nie odpuścił win,

Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

4.     Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,

Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus" - mówi w nas Duch.                                                                                                                                                                                                                 Niech to widzi świat!

 • Panie, ofiaruję ci moją przeszłość,
 • powierzam ją Twojemu miłosierdziu,
 • ufając, że dostąpię przebaczenia
 • tylko dzięki Twojej dobroci;
 • nie usiłuję tłumaczyć się ani upewniać co do przeszłości wysuwając jakąś moją nieznaczną zasługę czy dobry uczynek, jakąś pokutę lub dobre postanowienie; zarówno przeszłość, jak i przyszłość zdaję na Twoje miłosierdzie...

 • Staję przed Tobą, o Święty Boże, wspominając z bólem mój grzech, zdradę Twej przyjaźni, pewność mojej słabości i nieudolności, lecz zarazem ufając Twojej cudownej miłości, nigdy nie sytej – której mi nigdy nie brakło. Zlituj się nade mną! Nie ufaj mi, bądź przy mnie, wiesz przecież jak staję się krnąbrny i uparty, gdy tylko złagodzisz czujność. Nie nakładaj jednak ciężaru, o Panie, ponad moje siły, które są śmiesznie słabe, bierz mnie takim, jakim jestem, jakim zostałem stworzony, aby mnie odnowić, jak Ty chcesz, czyniąc mnie zdolnym do wypełniania Twojej woli.

 • Nie śmiem nawet wyznać, że Cię miłuję; chciałbym nawet udowodnić Ci to, lecz oto Już potrzebuję Ciebie: nie mógłbym Cię miłować, gdybyś Ty mnie nie miłował. O Boże, stwórz we mnie serce nowe...
 • Uczyń mnie prawdziwym dzieckiem, godnym Królestwa i obietnicy, dzieckiem, na które spłynie Twoja krew, aby w nim pulsowało Twoje życie...
 • Wiem, że nie mam siły... bądź zawsze ze mną, pracuj ze mną, walcz we mnie. Panie, rumienię się, gdy składam Ci w ofierze moją skruszoną miłość.
  

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

 

MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ

 

Ref.: Miłosierdzia Jezu mój,

Ześlij z nieba na lud swój.

 

1. Usłysz Jezu modły nasze,

Które płyną z wszystkich stron.

Spójrz na ojców ból i matek,

Na łzy sierot, smutek żon.

 

 

2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą,

Co wzgardzili wolą Twą.

W Twe objęcia niech się rzucą,

I zapłaczą skruchy łzą.

 

 

3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika

Lecz by przejrzał znów i żył,

By się zmienił w pokutnika,

Dzieckiem Twoim Jezu był.

 

4. Miłosierdzia dla strapionych,

Których serce rani miecz.

Dla cierpiących, opuszczonych,

Rany ich bolesne lecz.

 

 

5. Miłosierne serce Twoje,

Dobry Jezu ku nam skłoń,

A z ich oczu łzawe zdroje

Niech ociera Twoja dłoń.

 

 

6. Miłosierdzia dla kapłanów,

Którzy słabi w życiu są,

I Twą wolę raz obraną

Niezabardzo pełnić chcą.

 

 

7. Miłosierdzia dla nas samych,

Którzy pragniem dobrze żyć.

Wspieraj Jezu naszą wolę

I nas wspomnij w ciężkie dni.

 

 

8. Miłosierny dobry Jezu,

Coś się ukrył w Hostii tej,

Racz wysłuchać modły nasze,

Miłosierdzie na świat zlej.

   
© Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego