Ogłoszenia Parafialne   19 listopad 2017

 1. XXXIII Niedziela Zwykła. Przypowieść o Talentach uświadamia, że Bóg chce nas widzieć zapracowanymi w pomnażaniu dobra. Każdy z nas otrzymał różne możliwości i czas, które mamy przemieniać w dobro. Przeżywając Światowy Dzień Ubogich obejmijmy modlitwą, konkretnym czynem doświadczonych przez różne formy ubóstwa materialnego i duchowego.
 2. W Liturgii tego tygodnia czcimy:

Poniedziałek – Św. Rafała Kalinowskiego

Wtorek – Ofiarowanie NMP

Środa – Św. Cecylii

Sobota – Św. Katarzyny

 1. Piątek 16:50 Koronka do Miłosierdzia Bożego.17:00 Msza Św. i  Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego.
 2. W Sobotę 25 listopada  w Szkole w Dobrkowie o godz. 15:00 odbędzie się Koncert Charytatywny.
 3. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła, a w tym tygodniu prosimy: Aneta Krajewska, Krystyna Kluza, Agnieszka Kawalec.

 

 

     I Komunia Święta

      Dzieci z III klas Szkoły Podstawowej

      20 maja 2018 r. o godz. 11:00. 

 

 

 

 

         BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1.    Wznoszę swe oczy ku górom, skąd

Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

2.     Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,

By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,

Nowe życie tchnąć!

Ref.      Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3.      Gdyby nam Pan nie odpuścił win,

Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

4.     Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,

Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus" - mówi w nas Duch.                                                                                                                                                                                                                 Niech to widzi świat!

 • Panie, ofiaruję ci moją przeszłość,
 • powierzam ją Twojemu miłosierdziu,
 • ufając, że dostąpię przebaczenia
 • tylko dzięki Twojej dobroci;
 • nie usiłuję tłumaczyć się ani upewniać co do przeszłości wysuwając jakąś moją nieznaczną zasługę czy dobry uczynek, jakąś pokutę lub dobre postanowienie; zarówno przeszłość, jak i przyszłość zdaję na Twoje miłosierdzie...

 • Staję przed Tobą, o Święty Boże, wspominając z bólem mój grzech, zdradę Twej przyjaźni, pewność mojej słabości i nieudolności, lecz zarazem ufając Twojej cudownej miłości, nigdy nie sytej – której mi nigdy nie brakło. Zlituj się nade mną! Nie ufaj mi, bądź przy mnie, wiesz przecież jak staję się krnąbrny i uparty, gdy tylko złagodzisz czujność. Nie nakładaj jednak ciężaru, o Panie, ponad moje siły, które są śmiesznie słabe, bierz mnie takim, jakim jestem, jakim zostałem stworzony, aby mnie odnowić, jak Ty chcesz, czyniąc mnie zdolnym do wypełniania Twojej woli.

 • Nie śmiem nawet wyznać, że Cię miłuję; chciałbym nawet udowodnić Ci to, lecz oto Już potrzebuję Ciebie: nie mógłbym Cię miłować, gdybyś Ty mnie nie miłował. O Boże, stwórz we mnie serce nowe...
 • Uczyń mnie prawdziwym dzieckiem, godnym Królestwa i obietnicy, dzieckiem, na które spłynie Twoja krew, aby w nim pulsowało Twoje życie...
 • Wiem, że nie mam siły... bądź zawsze ze mną, pracuj ze mną, walcz we mnie. Panie, rumienię się, gdy składam Ci w ofierze moją skruszoną miłość.
  

 

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,
I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam
że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,
ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ...

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,
Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

 

MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ

 

Ref.: Miłosierdzia Jezu mój,

Ześlij z nieba na lud swój.

 

1. Usłysz Jezu modły nasze,

Które płyną z wszystkich stron.

Spójrz na ojców ból i matek,

Na łzy sierot, smutek żon.

 

 

2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą,

Co wzgardzili wolą Twą.

W Twe objęcia niech się rzucą,

I zapłaczą skruchy łzą.

 

 

3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika

Lecz by przejrzał znów i żył,

By się zmienił w pokutnika,

Dzieckiem Twoim Jezu był.

 

4. Miłosierdzia dla strapionych,

Których serce rani miecz.

Dla cierpiących, opuszczonych,

Rany ich bolesne lecz.

 

 

5. Miłosierne serce Twoje,

Dobry Jezu ku nam skłoń,

A z ich oczu łzawe zdroje

Niech ociera Twoja dłoń.

 

 

6. Miłosierdzia dla kapłanów,

Którzy słabi w życiu są,

I Twą wolę raz obraną

Niezabardzo pełnić chcą.

 

 

7. Miłosierdzia dla nas samych,

Którzy pragniem dobrze żyć.

Wspieraj Jezu naszą wolę

I nas wspomnij w ciężkie dni.

 

 

8. Miłosierny dobry Jezu,

Coś się ukrył w Hostii tej,

Racz wysłuchać modły nasze,

Miłosierdzie na świat zlej.

   
© Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego