Lp. Imię i nazwisko Opis Zdjęcie
1 Ks. Wojciech Zięba Proboszcz w latach 1936-1939, budowniczy kościoła i domu ludowego, kapelan wojskowy i więzień obozów jenieckich. Zamordowany w Dachau 3.08.1943.  
2 Ks. Józef Kwieciński Proboszcz od 12.02.1938 do 1.05.1942  
3 Ks. Jan Chmioła Proboszcz od 1.05.1942 do 1946 r.  
4 Ks. Bronisław Kępa Rektor przez kilka miesięcy w 1946 r.  
5 Ks. Kazimierz Popiołek Proboszcz od jesieni 1946 r. do 9.02.1949  
6 Ks. Romuald Wojna Proboszcz od 08.1949 do 1959 r.  
7 Ks. Tadeusz Wanat Proboszcz od 1959 do 1969  
8 Ks. Kazimierz Święch Proboszcz od 1968 do 1974  
9 Ks. Jan Kulas RM Proboszcz w latach 1974 - 15.05.2001 r. Budowniczy Kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Gębiczynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. 

10

 11

Ks. Stanisław Jachym Ec. 

 Ks.Wiesław Majka

 Wikariusz w  1992 r.

 Wikariusz w latach 1992 - 1994 r.

 
12 Ks. Edward Bryła Wikariusz w latach 1997 - 2002 r. Organizator wraz z Proboszczami Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej w Jaworzu Górnym  
13 Ks. Jan Gajda Proboszcz w latach 2001 - 2006 r.
14 Ks. Henryk Madziar Proboszcz od 1.04.2006 r do 14.08.2010 r.
15 Ks. Stanisław Oleksyk Proboszcz od 15.08.2010 r.  

 

Z parafii pochodzą:

Kapłani:

1. O. Józef Wójcik - karmelita, wyświęcony 1960, zmarł.

2. O. Jan Chłopek - Jezuita, wyświęcony 1970.

3. Ks. Adam Stanaszek, ur. 17 lipca 1946 r. w Jaworzu Górnym. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jerzego Ablewicza 30 maja 1971 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Biadoliny, Tęgoborze, Czarny Potok i Mystków. W latach 1983 - 1993 pełnił urząd proboszcza parafii Głębokie, a w latach 1994 - 1998 pełnił urząd proboszcza parafii Trzciana koło Mielca. Po rezygnacji z urzędu proboszcza, od 1998 roku mieszkał w parafii Kryg (diecezja rzeszowska). Zmarł 9 czerwca 2010 r. Pochowany na cmentarzu w Gorzejowej.

4. Ks. Adam Sztaba, wyświęcony 1972, proboszcz w Łężkowicach.

5. Ks. Stanisław Kuczek, wyświęcony 1973, proboszcz w Trzebini k. Żywca.

6. Ks. Czesław Stanaszek, wyświęcony 1975 Proboszcz w Krygu - Diecezja Rzeszowska.

7. Ks. Franciszek Chodór -  wyświecony 1982. Proboszcz w Brunarach.

8. Ks. dr Paweł Chodór COr, wyswięcony 1984 Duszpasterz w Niemczech.

9. Ks. mgr Marek Ryba, wyświęcony 1991, Proboszcz w Łowisku w diecezji Rzeszowskiej.

10. Ks. mgr Jan Chodór - Zgromadzenie XX Filipinów, wyświęcony 1991 Studzianna.

11. Ks. dr Wojciech Chodór - Zgromadzenie XX Filipinów, wyświęcony 1998, pracuje w Niemczech.

12. Ks. dr Tomasz Maziarka, ur. 1975, wyświęcony 2001, Profesor WSD w Tarnowie

13. Ks. mgr Piotr Gąsior, ur. 1979, wyświęcony 2005, Duszpasterz w Norwegii.


Siostry zakonne:

1. S. Bronisława Stręk SIC

   
© Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego