O Jezu, w Obrazie Twym słynącym Łaskami pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, oto ja, korząc się przed Boskim Obliczem Twoim, polecam Ci sprawę … . Jezu, wysłuchaj mnie, pociesz i poratuj, bym mógł Cię wielbić.

Koronka do Przemienienia Pańskiego

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Chwała Ojcu...

O Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali. Chwała Ojcu...

O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej. Chwała Ojcu...

O Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a  wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Chwała Ojcu...

O Jezu uwielbiony po Swym Zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją Przenajświętszą Wolą. Chwała Ojcu...

Módlmy się: Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy, jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez Swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen 
 

Litania do Pana Jezusa Przemienionego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże
Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo,
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą,
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za Swoich nieprzyjaciół,
Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu,
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi - Matki Twojej i św. Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni,
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej,
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna,
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś,
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym,
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez Swą miłość nawrócić raczył,
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu,
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burzę na jeziorze,
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostoła czynnej miłości bliźniego,
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza,
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostoła,
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś,
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych,
niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu,
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata,
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo,
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od zła wszelkiego,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor,
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza,
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoją na Krzyżu,
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej,
Abyś nas w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył,
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu,
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie,
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą Wolą,
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości,
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu,
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż,
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim,
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia,
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca,
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pieśni:

Gdy się zbliżała Twoja Męka, Panie,
Chciałeś umocnić wiarę Apostołów
I, uprzedzając Swoje Zmartwychwstanie,
Dać przedsmak Nieba wśród ziemskich padołów.
Trzech świadków: Piotra, Jakuba i Jana
Na Świętą Górę wziąłeś więc ze sobą.
Tam nastąpiła cudowna Przemiana,
Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Tobą.

Cudowny Boże
Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.
Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
Strapienia nasze obróć w pocieszenie,
Obróć w pocieszenie.
Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.
Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
Niech je omija każda zła przygoda.
Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
Chroń od zarazy dobytek i zboże.
Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
By nie leżała w złym nałogu swoim.
Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,
Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.
Z całego serca niech kochamy Ciebie,
I zasłużmy być na wieki w niebie.

   
© Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego